Giao ban giữa Ban quản lý và các doanh nghiệp KCX – KCN
5/10/23 6:09 AM

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng nhắc nhở các doanh nghiệp chuẩn bị chăm lo Tết cho người lao động, có chính sách lương, thưởng hợp lý, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca để giữ chân người lao động, ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh trật tư khu; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn và đấu nối vào hệ thống thu gom chung của KCN theo quy định. Trong tháng 11/2010 Ban quản lý tiếp tục tổ chức giao ban với các doanh nghiệp tại các KCN còn lại.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan