Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị phục vụ suất ăn sẵn

3/15/23 8:23 AM
 

Ngày 30/3/2020, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố ban hành Văn bản số 679/BQLATTP-QLNĐ và 680/BQLATTP-QLNĐ về đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid-19 tại các bếp ăn tập thể và tại các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cụ thể như sau:

1.Đối với các đơn vị có bếp ăn tập thể:

+ Thực hiện theo Công văn số 670/BQLATTP-VP ngày 28/3/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập động người để phòng chống dịch Covid-19 đề nghị và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

+ Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; Trong quá trình chế biến thực phẩm cần bố trí đủ khoảng cách ít nhất 2 mét giữa 02 người.

+ Trong quá trình phục vụ tránh tập trung nhận thức ăn và ăn uống đông người cùng lúc, cần bố trí đủ khoảng cách ít nhất 02 mét giữa 02 người giao, nhận và giữa 02 người ăn uống nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19. Khu vực phục vụ ăn uống thông thoáng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc trong khu vực bếp và nơi phục vụ ăn uống trước và sau khi chế biến, phục vụ ăn uống.

+ Có trang bị bồn rửa tay, dung dịch rửa tay, phương tiện làm khô tay để vệ sinh tay cho người chế biến, người phục vụ và người ăn. Đề nghị người phục vụ thức ăn thường xuyên sử dụng khẩu trang đúng cách và được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

2.Đối với các đơn vị nhận suất ăn sẵn:

+ Phối hợp với cơ sở chế biến suất ăn sẵn tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thcự phẩm trong suốt quá trình tiếp nhận và phục vụ ăn uống tại đơn vị. Tránh tập trung nhận thức ăn và ăn uống đông người cùng lúc. Trong quá trình phục vụ cần bố trí đủ khoảng cách ít nhất 2 mét giữa 02 người giao, nhận và giũa 02 người ăn uống nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19. Khu vực phục vụ ăn uống thông thoáng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc trong khu vực phân chia thực phẩm và nơi phục vụ ăn uống trước và sau mỗi ca ăn uống.

+ Có trang bị bồn rửa tay, dung dịch rửa tay, phương tiện làm khô tay để vệ sinh tay cho người người phục vụ và người ăn. Đề nghị người phục vụ thức ăn thường xuyên sử dụng khẩu trang đúng cách và được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Nguồn Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố

Bài viết liên quan