Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại các bếp ăn tập thể

3/15/23 9:48 AM
 

Ngày 25/3/2020 Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố có Công văn số 637/BQLATTP-QLNĐ và 638/BQLATTP-QLNĐ hướng dẫn các bếp ăn tập thể, các cơ sở chế biến suất ăn sẵn đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị có bếp ăn tập thể:

  • Có kế hoạch và phương án sắp sếp thời gian bữa ăn các ca dưới 30 người tránh tập trung nhận thức ăn đông người cùng lúc. Trong quá trình phục vụ cần bố trí đủ khoảng cách giữa 02 người ăn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19, mở cửa thông thoáng. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các khu vực bếp và nơi phục vụ ăn uống trước và sau khi chế biến, phục vụ ăn uống.

  • Có trang bị bồn rửa tay, dung dịch rửa tay, phương tiện làm khô tay để vệ sinh tay cho người chế biến và người ăn, đề nghị người phục vụ thức ăn thường xuyên sử dụng khẩu trang, đúng cách và được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

2. Đối với các đơn vị nhận suất ăn sẵn:

  • Phối hợp với cơ sở chế biến suất ăn có kế hoạch và phương án sắp sếp thời gian bữa ăn các ca dưới 30 người tránh tập trung nhận thức ăn uống đông người cùng lúc. Trong quá trình phục vụ cần bố trí đủ khoảng cách giữa 02 người ăn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối phòng chống dịch Covid-19, mở cửa thông thoáng. Thường xuyên vệ sinh, khử trùng các khu vực bếp và nơi phục vụ ăn uống trước và sau khi chế biến, phục vụ ăn uống.

  • Trong quá trình phục vụ ăn uống đề nghị người phục vụ thức ăn thường xuyên sử dụng khẩu trang, đúng cách và được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ; Có trang bị bồn rửa tay, dung dịch rửa tay, phương tiện làm khô tay để vệ sinh tay cho người phục vụ và người ăn uống.

Nguồn Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố

Bài viết liên quan