Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

3/16/23 2:02 AM
 

Hiện nay tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nguy cơ lây nhiễm đối với người lao động tại cơ sở lao động và các khu công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở lao động sản xuất có người nước ngoài đến từ quốc gia có dịch có thể xảy ra. Để cụ thể hóa các nội dung, biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và ký túc xá của người lao động, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.

Theo đó, Hướng dẫn quy định những việc người lao động, người sử dụng lao động, người làm công tác y tế cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc; những việc cần làm khi có trường hợp bị sốt hoặc ho, khó thở tại nơi làm việc, ký túc xá; những việc cần làm khi thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá để phòng chống bệnh Covid-19.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin để các doanh nghiệp được biết và thực hiện (theo file đính kèm).

Bài viết liên quan