Hướng dẫn thực hiện công tác PCCC đối với các điểm giữ xe, gara xe trên địa bàn TPHCM nói chung, các nhà xe trong KCX-KCN nói riêng
5/10/23 6:11 AM

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Sở cảnh sát PCCC TPHCM đã xây dựng kế hoạch 43/KH-PCCC-P2 ngày 16/2/2012 về kiểm tra chuyên đề công tác PCCC đối với các điểm trông giữ xe công cộng, lưu giữ xe, gara xe trên địa bàn TPHCM với mục đích tăng cường các biện pháp PCCC đối với xe ô tô, xe máy, và các khu vực tập trung lưu giữ các phương tiện giao thông cơ giới. Qua tổng hợp tình hình và khảo sát hiện trạng, thực trạng các điều kiện an toàn về PCCC tại các điểm lưu giữ xe, gara xe, Sở cảnh sát PCCC Thành phố nhận thấy các đơn vị còn gặp một số vướng mắc trong công tác quản lý về PCCC. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở loại này, yêu cầu các đơn vị trông giữ xe, lưu giữ xe, gara xe (quy định tại Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ ) :

-           Các điểm lưu giữ xe, gara xe có khối tích 1000m3 hoặc diện tích từ 500m2   .

-          Các công trình ngầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ và có khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

-          Nhà kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc có bao bì cháy được có khối tích từ 1.000 m3 đến 2.500 m3.

-          Nhà, công trình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp hạng sản xuất A, B, có khối tích từ 500 m3 đến dưới 1000 m3; hạng sản xuất C, D có khối tích từ 2.000 m3 đến dưới 5.000 m3.

lưu ý một số điểm sau :

 

1/Bố trí mặt bằng (Theo quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD, QCVN 06:2010/BXD và tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004).

Khoảng cách chống cháy tính từ các khu đất hở (kể cả khi có mái che) để giữ ô tô đến các nhà và công trình của các xí nghiệp (dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, công nghiệp, nông nghiệp, v.v…) được lấy như sau:

а) Tới các nhà và công trình sản xuất:

- Có bậc chịu lửa bậc I, II, và III thuộc nhóm S0:

       + từ phía các tường không có lỗ cửa – không qui định; 

       + từ phía các tường có lỗ cửa – không nhỏ hơn 9 m.

- Có bậc chịu lửa bậc IV thuộc nhóm S0 và S1:

       + từ phía các tường không có lỗ cửa – không nhỏ hơn 6m; 

       + từ phía các tường có lỗ cửa - không nhỏ hơn 12m.

- Có bậc chịu lửa và nhóm nguy hiểm cháy khác (Phụ lục B) – không nhỏ hơn 15 m.

b) Tới các nhà hành chính và dịch vụ của các xí nghiệp:

- Có bậc chịu lửa bậc I, II và III thuộc nhóm S0 – không nhỏ hơn 9 m;

- Có bậc chịu lửa và nhóm nguy hiểm cháy khác – không nhỏ hơn 15 m;

c) Tiêu chuẩn diện tích : kích thước tối thiểu của nơi lưu giữ xe ô tô là 5x2,3m; chỗ để xe máy từ 2,5m2/xe đến 3,0m2/xe và 1 xe đạp 0,9m2/xe.

Bố trí xe đảm bảo lối đi chính rộng tối thiểu 3,5m ; lối đi nhánh và chiều rộng lối dẫn vào cầu thang bộ tối thiểu 1m.

d)Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải bố trí đường cho xe chữa cháy hoạt động tiếp cận được các nơi lưu giữ xe, gara xe đảm bảo theo quy định tại điều 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD.

 

2/Điều kiện thoát nạn

-          Các điểm lưu giữ xe, gara xe có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc diện tích từ 1000m2 phải có tối thiểu 2 lối thoát nạn;

-          Các điểm lưu giữ xe, gara xe có khoảng cách giữa các lối thoát nạn không quá 40m và phần cụt của bãi giữ xe không quá 20m(đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe ngầm) 60m25m(đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe trên mặt đất);

-          Cầu thang bộ thoát nạn phải có chiều rộng về thang tối thiểu 1m.

 

3/Giải pháp ngăn cháy :

-          Trong Các điểm lưu giữ xe, gara xe phải có tường ngăn cháy cách ly đối với nơi làm việc, đường chung cho các tầng và sàn ngăn cháy đối với nhà tầng. việc xây dựng bố trí loại tường và sàn ngăn cháy theo quy chuẩn QCVN 06:2012/BXD.

-          Độ dốc của các sàn mỗi tầng (trong gara xe nhiều tầng) và các rãnh máng phải đảm bảo không để chất lỏng chảy ra đường dốc xuống các tầng bên dưới.

-          Phải có các giải pháp ngăn cháy khi bố trí các đường ống kỹ thuật đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy.

 

4/Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, dụng cụ phá dỡ thông thường :

-          Phải lắp đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn tại nơi có nguy hiểm cho sự di chuyển của người, lối đi, cầu thang, cửa ra của Các điểm lưu giữ xe, gara xe.

-          Chiếu sáng sự cố phải được trang bị tại các cửa, các vị trí đặt các đầu nối để nối với các thiết bị PCCC, cửa các vị trí họng nước chữa cháy và trụ nước chữa cháy bên ngoài, nơi để bình chữa cháy.

-          Vị trí lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn lối thoát nạn phải bảo đảm nhìn thấy lối thoát nạn và khoảng cách không quá 30m.

-          Phải trang bị tối thiểu một bộ dụng cụ phá dỡ thông thường, bố trí tại khu vực thường trực về PCCC.

 

5/Phương tiện, hệ thống PCCC

-          Phương tiện chữa cháy tại chỗ định mức trang bị bình chữa cháy là 50m2/bình với khoảng cách xa nhất 15m. sử dụng bình chữa cháy bột tối thiểu 6kg.

-          Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải được trang bị tại bãi giữ xe có diện tích 500m2 trở lên hoặc khối tích từ 2.500m3 trở lên.

 

6/Hệ thống chữa cháy tự động phải được trang bị tại các khu vực sau :

-          Các điểm lưu giữ xe, gara xe kín, giữ xe cơ khí, tầng hầm, tầng lửng, trên mặt đất có quy mô 3 xe ô tô trở lên; Các điểm lưu giữ xe, gara xe có diện tích trên 300m2, có khối tích 1000m3…(bảng 8 Quy chuẩn 08:2009/BXD).

-          Lượng nước tiêu thụ đối với Các điểm lưu giữ xe, gara xe dạng kín, dạng hở theo bảng 7 quy chuẩn QCVN 08:2009/BXD.

-          Dụng cụ chữa cháy thô sơ tính cho mỗi 350m2 sàn phải trang bị tối thiểu 01 thùng cát, 01 chăn sợi(1x2) m; 01 phuy, bể nước 200L.

 

7/Thông gió và bảo vệ chống khói :

Phải trang bị hệ thống thông gió, hút khói tại các khu vực sau :

-          Các gian phòng lưu giữ xe, gara xe,  các hành lang có chiều dài hơn 15m không có chiếu sáng tự nhiên của Các điểm lưu giữ xe, gara xe từ tầng 2 trở lên.

-          Các điểm lưu giữ xe, gara xe không có chiếu sáng tự nhiên có diện tích 50m2 trở lên.

-          Trong các Các điểm lưu giữ xe, gara xe ngầm phải tách riêng hệ thống thông gió cho từng tầng.

Bài viết liên quan