Hướng dẫn thực hiện hợp đồng dự án có ảnh hưởng của giá cát

3/23/23 3:52 AM

 

Ngày 26/02/2019, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 343/BXD-KTXD...

Ngày 26/02/2019, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 343/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động.

Theo đó, Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP thực hiện việc điều chỉnh đơn giá và giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian, không áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Bài viết liên quan