Hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng Cháy và Chữa Cháy - 4/10” năm 2013
5/10/23 6:12 AM

Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC - 4/10” năm 2013, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC đối với các doanh nghiệp và người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN), Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp tổ chức treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 4/10” tại các cổng ra vào khu, trục đường chính, trung tâm sinh hoạt văn hóa, tòa nhà hành chính của KCX-KCN.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

  • Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 4/10”.
  • Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
  • Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.
  • Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.
  • Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

 

Bài viết liên quan