Họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các KKT, KCN, CCN lần 2
5/10/23 6:12 AM

Ngày 24/6/2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo - đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý KKT, KCN, CCN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung của cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất; đồng thời họp bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các KKT, KCN, CCN thời gian qua.
 

Ngoài ra trong cuộc họp, các Ban Quản lý KCN, KKT đã tiếp tục phản ánh những vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất pháp luật đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về cơ chế ủy quyền cho Ban Quản lý KCN, KKT thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, môi trường, xây dựng, lao động, tư pháp. Đây là những vướng mắc đã được nhiều địa phương phản ánh và về cơ bản đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải quyết trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Ngoài ra, các địa phương cũng kiến nghị giải quyết một số vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với KKT, KCN: khôi phục ưu đãi thuế nhập khẩu đối với KKT như đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trong quy định về đất đai để tránh việc xác định giá thuê đất quá cao, không ổn định, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp phát triển hạ tầng; sử dụng ngoại tệ trong các hợp đồng giao dịch bất động sản; xử lý vướng mắc đối với các dự án vắng chủ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch KCN; rà soát tình hình quy hoạch, thành lập và xử lý các CCN kém hiệu quả của từng địa phương; giải quyết khó khăn về việc đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải tập trung KCN và nhà ở cho người lao động KCN; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, CCN; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

Bài viết liên quan