Hội nghị giao ban các Ban quản lý KCN, KCX, KKT Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam lần thứ 15 tại Cần Thơ
5/10/23 6:10 AM

 

Các nội dung liên quan đến thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động của BQL KCN, KCX, KKT cấp tỉnh, thành phố; công chứng tài sản cho các doanh nghiệp KCN, KCX, KKT - công chứng tài sản hình thành trong tương lai; thực trạng và giải pháp thực hiện chương trình nhà ở công nhân tại KCN, KCX, KKT đã được các đại biểu trao đổi sôi nổi tại Hội nghị.

Liên quan đến thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động của BQL KCN, KCX, KKT cấp tỉnh, thành phố, các đại biểu đề xuất sớm hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý thống nhất đối với các BQL KCN, KCX, KKT; đồng thời kiến nghị cần phải Luật hóa hệ thống văn bản quản lý KCN, KCX, KKT và đưa cơ quan quản lý KCN vào hệ thống cơ quan quản lý nhà nước có các chức năng, nhiệm vụ đặc thù được quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

Ngoài ra, để các BQL KCN có thể thực hiện tốt cơ chế “một cửa, tại chỗ” trong các KCN nên phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị, tránh chồng chéo trong quản lý. Các Bộ ngành cần có hướng dẫn các vấn đề liên quan như hoạt động thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, quản lý chuyên gia nước ngoài tạm trú tại doanh nghiệp KCN…

Bàn về giải pháp nhà ở cho công nhân tại các KCX, KCN, BQL các KCX&CN thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để giải quyết nhu cầu về chỗ ở của người lao động, đối với các KCN mới phải có khu dân cư liền kề, bố trí diện tích đủ để xây dựng nhà lưu trú công nhân gắn với hạ tầng xã hội, có các dịch vụ như: khu văn hóa, thể dục – thể thao, hệ thống thông tin, siêu thị, nhà trẻ, trường học… còn đối với các KCN hiện hữu đã lấp đầy thì tiến hành khảo sát các khu đất gần kề, thống nhất với địa phương để tìm quỹ đất xây dựng. Các chi phí liên quan đến đền bù, xây dựng hạ tầng kỹ thuật được tính phân bổ vào giá thành cho thuê đất công nghiệp.

Mặt khác, để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà lưu trú, Chính phủ cần áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi hơn nữa đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các KCX, KCN: nên tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi về thuế đối với dự án xây dựng nhà ở cho công nhân được quy định tại Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg. Đồng thời, mở rộng đối tượng được hưởng các ưu đãi về đất đối với các dự án lưu trú công nhân nằm ngoài KCX, KCN; cho phép sử dụng đất nhà lưu trú công nhân (được miễn tiền sử dụng đất) thế chấp vay. Bên cạnh đó, ngân hàng cần có cơ chế cho vay đặc biệt để kêu gọi nhiều hơn nữa việc đầu tư vào dự án nhà lưu trú công nhân vốn rất khó khăn trong việc chứng minh tính khả thi của dự án; đồng thời, kéo dài thời gian cho vay ưu đãi lãi suất tối đa 15 năm cho các dự án xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Theo các đại biểu, thời gian qua, việc công chứng thế chấp vay ngân hàng từ tài sản hình thành trong tương lai còn gặp nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp KCN. Đối với loại tài sản này,  các ngân hàng khó xác định được tính xác thực của tài sản, vì tài sản chưa được hoàn thành trên thực tế, việc đảm bảo tín dụng bằng tài sản hình thành trong tương lai được đánh giá là mức độ rủi ro cao. Khi thực hiện xác nhận, Trưởng ban BQL chịu trách nhiệm như trách nhiệm của công chứng viên, tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật về công chứng, chứng thực đều không có nội dung xem việc xác nhận của BQL các KCN là hoạt động công chứng, chứng thực. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ các vấn đề quyền và nghĩa vụ liên quan đối với BQL các KCN khi thực hiện công việc này và nên cho phép BQL được thu phí công chứng, chứng thực…

Hội nghị giao ban BQL KCN, KCX và KKT được tổ chức 1 quý/lần. Mục đích để các BQL trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý KCN, KCX và KKT cũng như tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển KCN, KCX và KKT để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết tạo thuận lợi cho các KCN, KCX, KKT phát triển đúng theo mục tiêu đề ra.

Bài viết liên quan