Hội nghị học tập, quán triệt chủ đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

3/8/23 10:13 AM
 

Hội nghị học tập, quán triệt chủ đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”...

Ngày 17/5, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ban Quản lý.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo một số nội dung cơ bản chủ đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và nắm vững những nội dung, quan điểm mới từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Chú ý các nội dung trọng tâm, cần phải làm ngay để tập trung nghiên cứu và cụ thể hóa nội dung gắn với việc thực hiện nghị quyết của từng đơn vị để triển khai đến cán bộ, đảng viên; việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 phải kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ sở đảm bảo tính phù hợp, thực tiễn trong triển khai thực hiện.

Minh Trí

Bài viết liên quan