Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021

3/8/23 10:56 AM
 

Ngày 07/4, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Phòng Tuyên truyền, nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý; đồng chí Phạm Thanh Trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý.

Theo báo cáo, Đảng bộ Ban Quản lý có 12 Đảng bộ cơ sở, 194 chi bộ, 1.979 đảng viên (04 đảng viên miễn sinh hoạt). Đã đánh giá 189 chi bộ (05 chi bộ thành lập dưới 6 tháng). Kết quả có 37 chi bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 151 chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 01 chi bộ đạt “hoàn thành nhiệm vụ".

Đảng ủy Ban Quản lý tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 được tổ chức đúng thời gian, các mẫu biểu rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Công tác phối hợp, thẩm định của các Ban Đảng, các tổ chức đoàn thể thực hiện chặt chẽ; việc triển khai thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, các cấp ủy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có kế hoạch cụ thể, làm đúng quy trình, tuân thủ các nội dung hướng dẫn về tiêu chuẩn. Tính đấu tranh xây dựng thể hiện qua tự phê và phê bình có chất lượng và đi vào những nội dung bản chất hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như  công tác kết nạp đảng viên mới chưa được quan tâm đúng mức, tuy các Đảng ủy cơ sở hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng được giao, nhưng chưa tạo tiền đề để thành lập tổ chức đảng theo Đề án 01-ĐA/ĐU của Đảng ủy; một số cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chưa nắm chắc yêu cầu, nội dung trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương dẫn đến nội dung sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi chưa phong phú, …

Hội nghị thống nhất báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 cũng như một số khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Ban Quản lý đã đạt được trong công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những vấn đề đảng bộ cần lưu ý để các cơ sở Đảng tập trung triển khai thực hiện đó là các cơ sở Đảng chủ động rà soát lại những hạn chế, khuyết điểm của đơn vị để từ đó xây dựng kế hoạch khắc phục, sữa chữa; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý cán bộ, đảng viên, hàng tháng có đánh giá, nhận xét cụ thể; có kế hoạch giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên, …

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Quản lý đã trao giấy khen cho 01 tập thể đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; 03 tập thể đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017 - 2021) và 08 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017 - 2021).

Minh Trí

Bài viết liên quan