Hội nghị sơ kết phong trào thi đua VII trong 6 tháng đầu năm 2013
5/10/23 6:12 AM

Ngày 16/7/2013, Khối thi đua VII đã tổ chức cuộc họp quý 2 năm 2013 tại trụ sở Ban quản lý.

Tại cuộc họp, các thành viên khối đã thảo luận về kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng hoạt động đến cuối năm 2013 và Chuyên đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, từng đơn vị thuộc Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề của Trung ương phát động “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” với khẩu hiệu của thành phố “Đồng tâm – hiệp lực, vượt khó – thành công”, tiếp tục thực hiện năm an toàn giao thông và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
Trên cơ sở thỏa thuận giữa Ban quản lý và Ban An toàn giao thông thành phố tại các buổi họp Khối thi đua VII, Ban An toàn giao thông sẽ hỗ trợ báo cáo viên và tài liệu tuyên truyền cho chương trình “Công nhân với văn hóa giao thông” năm 2013 tại các KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung 1 & 2, KCN Vĩnh Lộc và KCN Tân Bình trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2013.

Bài viết liên quan