Hội nghị giao ban về tình hình hoạt động KCX – KCN 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 giữa Ban Quản lý với các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – Khu công nghiệp

3/8/23 7:38 AM
 

Ngày 9 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi họp giao ban với các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất – khu công nghiệp nhằm đánh giá tình hình hoạt động các khu chế xuất, khu công nghiệp 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Quản lý, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Ban Quản lý, Đại diện Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Đại diện Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, Lãnh đạo các Công ty Phát triển Hạ tầng. Ông Hứa Quốc Hưng – Trưởng Ban Quản lý, chủ trì cuộc họp.

Đồng thời tại Hội nghị đã trình bày các chuyên đề liên quan đến các KCX – KCN hiện nay như sau:

Công tác chuẩn bị quỹ đất để thu hút đầu tư năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2020-2025

Những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021, công tác chăm lo tết Nguyên đán năm 2021 của doanh nghiệp cho người lao động, những lưu ý về tình hình an ninh trật tự.

Thông tin về các chỉ tiêu quy hoạch liên quan đến KCX – KCN được nêu tại TCVN:2019 để định hướng công tác điều chỉnh quy hoạch 1/2000 các KCX – KCN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Lãnh đạo các công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất - khu công nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động KCX – KCN. Lãnh đạo Ban Quản lý ghi nhận và chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với các Sở ngành liên quan giải quyết, đảm bảo ổn định và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Bài viết liên quan