Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng
5/10/23 6:12 AM

Căn cứ Kế hoạch về tổ chức tuyên truyền, tập huấn pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và bình đẳng giới của Thanh tra Thành phố trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014”, Ban quản lý Dự án POSCIS – Thanh tra Thành phố tổ chức “Hội nghị tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng và bình đẳng giới” từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 10 năm 2013 tại Thành phố Vũng Tàu.

Kế hoạch này gồm các phần đề án phát triển và quy trình giải quyết về khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm, … đã được phê duyệt và triển khai trong thời gian qua. Đối tượng tập huấn chủ yếu là Thanh tra các Sở, ngành Thành phố và Thanh tra 24 quận/huyện.

Bài viết liên quan