Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

3/8/23 10:56 AM
 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020;

Nhằm hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện của Thành phố và thực hiện chương trình hoạt động năm 2022, Chi đoàn TNCS Cơ quan phối hợp với Công đoàn cơ quan Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022” tại cơ quan Ban Quản lý, cụ thể như sau:

  • Thời gian: 7 giờ 15 phút sáng ngày 04 tháng 03 năm 2022 (thứ Sáu).

  • Địa điểm: Trụ sở Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khoẻ và các điều kiện khác theo quy định về hiến máu tình nguyện.

Các cá nhân đăng ký hiến máu cung cấp thông tin (theo mẫu đính kèm) cho bà Phan Thị Hồng Anh qua hộp thư điện tử pthanh.hepza@tphcm.gov.vn điện thoại 0902.717.366 để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Bài viết liên quan