Khóa bồi dưỡng về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giấy phép, đăng ký môi trường

1/18/23 5:48 PM
 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa bồi dưỡng về thanh tra...

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa bồi dưỡng về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giấy phép, đăng ký môi trường theo Quyết định số 497/QĐ-ĐTBDCB ngày 11 tháng 10 năm 2022.

 

Tham dự Khóa bồi dưỡng có đại diện Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra – Tổng cục Môi trường, đại diện Vụ Quản lý chất thải – Tổng cục Môi trường, tập thể Phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình bày các nội dung chính về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, hướng dẫn phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan; triển khai nội dung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và một số điểm mới so với Nghị định số 155/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Một số câu hỏi vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục môi trường, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường như: cách xác định nhóm đối tượng thực hiện Giấy phép môi trường, các hành vi vi phạm liên quan đến việc không có hồ sơ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cách xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp xả thải (nước thải, khí thải) vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các khó khăn vướng mắc liên quan khác đã được đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời, giải đáp.

 

Kết thúc khóa tập huấn các học viên được cấp chứng chỉ của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Bài viết liên quan