Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

1/18/23 5:48 PM
Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 12/10, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 9...

Ngày 12/10, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Đảng ủy Ban Quản lý) tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Quản lý dự và chủ trì hội nghị.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tập thể Đảng bộ Ban Quản lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm tình hình thu hút vốn đầu tư tăng 0,62% so cùng kỳ năm 2021; duy trì tổ chức các hoạt động kiểm tra xây dựng các dự án công trình trong các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp (KCX, KCN); thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, …

Toàn Đảng bộ Ban Quản lý hiện có 15 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 1.900 đảng viên. Công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tiếp tục được quan tâm; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức.    Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên tiếp tục được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên. Hoạt động phong trào của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên ngày càng đáp ứng nhu cầu người lao động và các doanh nghiệp, thu hút nhiều lực lượng công nhân và người lao động tham gia và sự đồng thuận của doanh nghiệp.  Công tác chăm lo công nhân, người lao động được chú trọng quan tâm và thực hiện tốt; các chế độ, quyền lợi được đảm bảo, tạo động lực cho người lao động an tâm lao động sản xuất, góp phần đảm bảo duy trì mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn, hạn chế đã được hội nghị nêu ra và phân tích, trao đổi như công tác nắm bắt dư luận xã hội có đáp ứng nhanh, nhưng việc phân tích, dự báo có lúc chưa sâu, chưa kịp thời; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp chưa đạt chỉ tiêu đề ra, …

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Võ Cao Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 được triển khai, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, có hiệu quả một số nhiệm vụ như tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển các KCX, KCN TPHCM; lãnh đạo tổ chức thành công hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp với quận/huyện ủy và thành phố Thủ Đức nơi có KCX, KCN trú đóng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác nắm tình hình dư luận, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các đoàn thể trực thuộc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động …

 

Minh Trí

Bài viết liên quan