Hội nghị gặp gỡ giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp KCN: Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3 và An Hạ năm 2022

1/18/23 5:48 PM
 

Ngày 19/9/2022 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ban hành kế hoạch số 2683/KH-BQL...

Ngày 19/9/2022 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã ban hành kế hoạch số 2683/KH-BQL về tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp KCN Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3 và An Hạ năm 2022. Hội nghị nhằm lắng nghe đề xuất hiến kế của doanh nghiệp về định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; lắng nghe Doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất chính sách hỗ trợ trong hoạt động sản xuất kinh doanh để cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp thu các ý kiến đóng góp để xử lý công việc thuộc thẩm quyền tốt hơn. Ngoài ra, Hội nghị sẽ tuyên truyền công tác cải cách hành chính và một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai phổ biến một số điểm cần lưu ý của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

 

Hội nghị gặp gỡ được tổ chức trên tinh thần tạo không khí thân thiện, cởi mở, gắn kết giữa Ban Quản lý với các doanh nghiệp trong các KCX – KCN và là diễn đàn công khai, minh bạch, với tinh thần góp ý xây dựng thẳng thắn.

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện Đảng ủy Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Đại diện Đảng ủy Cơ quan Đảng - Chính quyền - Đoàn thể; Đại diện Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp; Đại diện Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Lãnh đạo Ban Quản lý, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn (Ban Quản lý); Các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý: Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Trường Cao đẳng bán công và quản trị doanh nghiệp (CTIM); Các doanh nghiệp KCN Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3 và An Hạ; Các công ty phát triển hạ tầng KCN nêu trên; Đại diện Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú, Bình Tân, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; Đại diện các sở ngành: Sở Nội vụ, Cục Thuế Thành phố, Hải quan Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Quy hoạch Kiến trúc.

 

Hội nghị được tổ chức với chủ đề: “Định hướng phát triển các Khu chế xuất, khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào ngày 28 tháng 9 năm 2022 tại văn phòng Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc.

Bài viết liên quan