HEPZA nhận Cờ thi đua Chính Phủ và Cờ thi đua của thành phố cho thành tích năm 2011
5/10/23 6:10 AM

 

Trong năm 2011, phong trào thi đua yêu nước tại thành phố tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả tích cực, công tác thi đua, khen thưởng đã thúc đẩy và góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành và địa phương, thực hiện hoàn thành vả vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Hoạt động cụm, khối thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được không khí thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua đặc biệt là thông qua hoạt động cụm, khối thi đua đã trao đổi, truyền đạt các kinh nghiệm quý báu trong công tác thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2011, với vai trò khối trưởng khối thi đua VII (gồm các đơn vị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA), Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố, Ban quản lý khu Nam, Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thành phố), HEPZA đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua khối; thông qua hoạt động thi đua đã trao đổi kinh nghiệm và góp phần thực hiện tốt các nội dung thực hiện tiết kiệm chi tiêu công theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các Ban quản lý, tổ chức đánh giá và bình xét thi đua hàng năm đối với CBCC các đơn vị thành viên trong khối. Khối thi đua VII đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2011.

Tại Hội nghị Tổng kết, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất xắc trong phong trào thi đua năm 2011. HEPZA đã được tặng Cờ thi đua Chính Phủ và Cờ thi đua của thành phố cho thành tích năm 2011.

VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan