Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2012
5/10/23 6:10 AM

Buổi dâng hương diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Kết thúc buổi dâng hương, Đoàn đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thông qua đó, các bạn Đoàn viên thanh niên đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp vĩ đại Bác, quá trình tham gia và hoạt động Cách mạng của Bác, những hy sinh và đóng góp cao cả của Bác, Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho công cuộc giành lại độc lập tư do cho đất nước. Các bạn Đoàn viên thanh niên nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người

Đây là hoạt động diễn ra thường niên của Đoàn thanh niên Ban quản lý.

Bài viết liên quan