KCN BÌNH CHIỂU PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO BẢO VỆ ANTQ TRONG KCN
5/10/23 6:09 AM

Mục đích của phong trào nhằm tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, công nhân và lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn đầu tư, an ninh trật tự tại các doanh nghiệp trong khu.

Bài viết liên quan