KCN TÂN THỚI HIỆP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRONG KCN
5/10/23 6:09 AM

Mục đích của phong trào nhằm tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp theo chỉ thị số:  10-CT/TU của Thành ủy về “Lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh kinh tế trong KCN Tân Thới Hiệp. Tại cuộc họp các doanh nghiệp cam kết sẽ chăm lo tốt hơn cho người lao động nhằm cải thiện đời sống công nhân cũng như giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.

Bài viết liên quan