KCX TÂN THUẬN VÀ KCN TÂN THỚI HIỆP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRONG KCX - KCN
5/10/23 6:09 AM

Mục đích của phong trào nhằm tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và lực lượng bảo vệ của các doanh nghiệp theo kế hoạch số: 119-CATP (PX28) và Chỉ thị số 10-CT/TU của Thành ủy về “Lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, gây kích động phá hoại làm mất ổn định an ninh chính trị, an ninh kinh tế trong khu chế xuất. Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của doanh nghiệp đóng góp rất thiết thực cho dự thảo kế hoạch; đồng thời, các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ chăm lo tốt hơn cho người lao động nhằm cải thiện đời sống công nhân cũng như giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Phong trào sẽ tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 31/11/2010.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan