Khen thưởng hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2010
5/10/23 6:09 AM
Để ghi nhận thành tích của các đơn vị thực hiện các giải pháp quản lý năng lượng, thực hiện việc nâng cấp, cải tiến hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ban quản lý sẽ xem xét đề xuất khen thưởng các Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các điều kiện và tiêu chí được quy định cụ thể tại các phụ lục kèm theo Công văn số 5899/BCT-TĐKT ngày 16/6/2010 của Bộ Công Thương (--> Xem chi tiết tại đây -->)

Nay Ban quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp KCX-KCN thành phố biết và đề nghị các Doanh nghiệp nghiên cứu chi tiết công văn của Bộ Công thương và tích cực tham gia chương trình trên.

Hồ sơ khen thưởng (theo qui định của Bộ Công thương) của Doanh nghiệp xin gửi về Phòng quản lý Xuất nhập khẩu (Ban quản lý), Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh trước ngày 26/8/2010.


(Theo P.QLXNK)

Bài viết liên quan