Kiểm tra pháp luật Lao động chuyên đề về An toàn lao động, Vệ sinh lao động
5/10/23 6:12 AM
Thanh tra Ban quản lý tiến hành kiểm tra đợt 3 năm 2013 (từ ngày 15/10/2013 đến ngày 24/10/2013) về việc kiểm tra chấp hành pháp luật Lao động chuyên đề về An toàn lao động, Vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trong các khu Công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo, Lê Minh Xuân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra năm 2013 của Thanh tra Ban quản lý đã được Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt; Thanh tra Ban quản lý tiến hành kiểm tra đợt 3 năm 2013 (từ ngày 15/10/2013 đến ngày 24/10/2013) về việc chấp hành pháp luật Lao động chuyên đề về An toàn lao động, Vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trong các khu Công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo, Lê Minh Xuân thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ khí chính xác
 

Chế biến tinh lương thực thực phẩm
 

Công nghệ cao
 

Ngành điện tử
 
Mục đích của đợt kiểm tra công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động nhằm phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ hệ thống các biện pháp về tổ chức và các biện pháp về kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình sản xuất tác động lên người lao động; có đánh giá, đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm của các đơn vị được kiểm tra, và kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách (nếu có).

 

Bài viết liên quan