Kiểm tra pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội
5/10/23 6:12 AM

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra năm 2013 của Thanh tra Ban quản lý đã được Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố HCM phê duyệt; Thanh tra Ban quản lý tiến hành kiểm tra đợt 2 năm 2013 (từ ngày 06/8/2013 đến ngày 22/8/2013) về việc chấp hành pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đi với Đoàn Kiểm tra, còn có đại diện các đơn vị: Bảo hiểm xã hội thành phố, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Công an Quận Tân Phú… Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ có đánh giá, đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý những vi phạm của các đơn vị được kiểm tra, và kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách (nếu có).
 
Báo cáo kết quả kiểm tra sẽ được gởi đến Lãnh đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan