Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại các KCX-KCN
5/10/23 6:13 AM
Trong hai tháng (5 và 6/2014), Lãnh đạo ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã tổ chức các buổi làm việc riêng với từng Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN để giải quyết về những khó khăn, vướng mắc tại các KCX-KCN.

 

Trong thời gian qua, các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN đã nỗ lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư theo định hướng của thành phố, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Tuy nhiên, còn một số Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN gặp khó khăn trong đền bù tái định cư và giải phóng mặt bằng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chính sách đất đai còn bất cập, hạ tầng kết nối đến KCN chưa đồng bộ, một số doanh nghiệp chưa chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, một số doanh nghiệp ngưng hoạt động giải thể nhưng vắng chủ đầu tư, không xử lý được tài sản, kéo dài, gây lãng phí đất đai,…

Ban Quản lý đang tập trung phối hợp với các Sở-ngành, quận-huyện có liên quan hỗ trợ giải quyết những khó khăn của các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN phát triển và hoạt động ổn định./.

Bài viết liên quan