Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tân Tạo
5/10/23 6:12 AM

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Tạo) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tân Tạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Phòng: Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện và Văn phòng.

Tại buổi làm việc Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Tạo đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm tra môi trường, công tác đền bù thu hồi đất tại KCN Tân Bình…

Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo các Phòng chức năng của Ban Quản lý hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của KCN Tân Tạo.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Tạo) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tân Tạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Phòng: Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện và Văn phòng.

Tại buổi làm việc Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Tạo đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm tra môi trường, công tác đền bù thu hồi đất tại KCN Tân Bình…

Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo các Phòng chức năng của Ban Quản lý hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của KCN Tân Tạo.

Bài viết liên quan