Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu – Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tân Bình
5/10/23 6:12 AM

Ngày 20/8/2013, Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã làm việc với Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu – Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Bình) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN Tân Bình. Tham dự cuộc họp có đại diện các Phòng: Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện và Văn phòng.

Tại buổi làm việc Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Tân Bình đã nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm tra môi trường, công tác đền bù thu hồi đất, công tác quản lý xây dựng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN Tân Bình, …
 

Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các Phòng chức năng của Ban Quản lý xem xét, phối hợp với các Sở-ngành thành phố hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của KCN Tân Bình. Đồng thời, nhắc nhở Công ty phát triển hạ tầng KCN Tân Bình quan tâm chỉnh trang mỹ quan trong KCN.

Bài viết liên quan