Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nhựt Thành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN An Hạ
5/10/23 6:12 AM
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nhựt Thành (Công ty phát triển hạ tầng KCN An Hạ) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại KCN An Hạ. Cùng dự có đại diện các Phòng: Quản lý Môi trường, Quản lý Xây dựng, Đại diện và Văn phòng.

 

Tại buổi làm việc Công ty phát triển hạ tầng KCN An Hạ đã đề nghị Ban Quản lý hỗ trợ giải quyết các doanh nghiệp bên ngoài gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến KCN, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tỉnh lộ 10 và đưa nguồn nước thủy cục tới KCN.

Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo các Phòng chức năng của Ban Quản lý phối hợp với các Sở-ngành liên quan hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của KCN An Hạ. Đồng thời, chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng KCN An Hạ cần quan tâm đến việc thu hút đầu tư; trồng cây xanh theo đúng tỷ lệ quy hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo an ninh trật tự khu, tăng cường nhân sự cho Đội bảo vệ; thành lập Đội phòng cháy chữa cháy, đầu tư mua sắm các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy; vận hành ổn định Trạm xử lý nước thải tập trung, kiểm soát tốt chất lượng nước thải của các doanh nghiệp và thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường các doanh nghiệp trong khu.

Bài viết liên quan