Lãnh đạo ban quản lý thăm và làm việc tại công ty TNHH Astro Sài Gòn và công ty TNHH Sung Shin Việt Nam về công tác chăm lo tết cuối năm 2012 cho người lao động
5/10/23 6:11 AM

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Định nghe báo cáo tình hình sản xuất của doanh nghiệp năm 2012 về những thuận lợi, khó khăn, kế hoạch sản xuất năm 2013 và kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán cho người lao động. Tình hình sản xuất tại 02 công ty tương đối ổn định, tuy nhiên Công ty TNHH Astro Sài Gòn còn gặp khó khăn trong tuyển lao động, cả 02 công ty đều cố gắng chăm lo tiền lương, tiền thưởng cho công nhân dịp Tết Nguyên Đán cuối năm 2012. Sau khi nghe báo cáo, Lãnh đạo Ban quản lý đã thông tin một số tình hình về lao động, dự báo năm nay tình hình lao động không về quê đón Tết mà ở lại Thành phố sẽ tăng so với năm 2011, do đó doanh nghiệp cần phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, sớm công bố kế hoạch lương thưởng để người lao động yên tâm làm việc, ngăn ngừa tranh chấp lao động tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Bài viết liên quan