Lịch Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân năm 2012
5/10/23 6:10 AM

1.Chương trình “Ngày hội chăm sóc sức khỏe công nhân năm 2012”:

- Ngày 14/4/2012: tại KCN Lê Minh Xuân

- Ngày 19/4/2012: tại KCX Linh Trung 1

- Ngày 21/4/2012: tại KCN Bình Chiểu

- Ngày 26/4/2012: tại KCN Cát Lái

- Ngày 28/4/2012: tại KCX Tân Thuận

- Ngày 03/5/2012: tại KCN Tây Bắc Củ Chi

2.Chương trình “Chiếu phim miễn phí” bộ phịm “Hello cô Ba”:

- Ngày 10/5/2012: tại KCN Tân Thới Hiệp

- Ngày 10/5/2012: tại KCX Linh Trung 2

- Ngày 11/5/2012: tại KCX Linh Trung 1

- Ngày 12/5/2012: tại KCN Vĩnh Lộc

- Ngày 12/5/2012: tại KCN Tây Bắc Củ Chi

- Ngày 13/5/2012: tại KCN Tân Tạo

3.Chương trình “Phiên chợ công nhân 2012”:

- Từ 07 – 10/6/2012: tại KCX Tân Thuận

- Từ 13 – 16/9/2012: tại KCN Vĩnh Lộc

- Từ 11 – 14/10/2012: tại KCN Tân Bình

4.Chương trình văn nghệ do các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch biểu diễn:

- Ngày 03/8/2012 và 19/10/2012: tại KCN Tân Thới Hiệp

- Ngày 10/8/2012 và 26/10/2012: tại KCN Tân Bình

- Ngày 17/8/2012 và 02/11/2012: tại KCX Tân Thuận

- Ngày 24/8/2012 và 09/11/2012: tại KCN Tân Tạo

- Ngày 31/8/2012 và 16/11/2012: tại KCN Bình Chiểu

- Ngày 14/9/2012 và 23/11/2012: tại KCN Tây Bắc Củ Chi

- Ngày 21/9/2012 và 30/11/2012: tại KCN Vĩnh Lộc

- Ngày 28/9/2012: tại KCN Hiệp Phước

- Ngày 05/10/2012: tại KCN Lê Minh Xuân

- Ngày 12/10/2012: tại KCN Cát Lái

Bài viết liên quan