Nỗ lực để gặt hái thành công
5/10/23 6:09 AM

Trong 5 năm qua, các KCX – KCN thành phố đã có mức tăng trưởng liên tục. Thu hút đầu tư đạt trên 2, 1 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm. Trong đó, đầu tư nước ngoài đạt 875,68 triệu USD, đầu tư trong nước đạt 1,231 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 21,582 tỉ USD, chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của TP. Các KCX – KCN TP giải quyết việc làm cho 252.068 lao động.

Tình hình suy thoái kinh tế thế giới cuối năm 2008, đầu năm 2009 khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, kim ngạch xuất khẩu giảm... Tuy nhiên, với nỗ lực của các công ty phát triển hạ tầng, các chủ doanh nghiệp và sự quan tâm hỗ trợ của các ngành có liên quan, một số công trình hạ tầng vẫn được xây dựng và đưa vào hoạt động như: cầu Đông Điền nối với với KCN Hiệp Phước; Trung tâm ươm tạo của KCX Tân Thuận, Cảng Container Quốc tế Sài Gòn; Trung tâm sinh hoạt công nhân KCN Hiệp Phước; 6 khu lưu trú công nhân được khởi công xây dựng để đáp ứng hơn 12.000 chỗ ở cho công nhân…

Trong 5 năm tới, các KCX-KCN TP có nhiệm vụ khai thác 50% trong tổng số 7 KCN mới thành lập với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh; quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư, theo hướng ưu tiên tập trung thu hút đầu tư vào các ngành kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ phục vụ công nghiệp như: văn phòng cho thuê, nhà xưởng cao tầng, ngân hàng, bảo hiểm, kho vận, logistic… Song song đó, giảm dần các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, ít gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ hoặc di dời… Chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, đáp ứng cho các dự án công nghệ cao.

Các KCX-KCN sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử - viễn thông - tin học, hóa chất – dược phẩm, cơ khí chế tạo, chế biến lương thực thực phẩm… Chỉ tiêu đặt ra cho 5 năm tới là các KCX - KCN TP phải thu hút thêm 2 tỉ USD vốn đầu tư, trong đó đầu tư trong nước 1 là tỉ USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trung bình từ 15% – 20%/năm; giải quyết việc làm cho 50.000 lao động.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, các công ty phát triển hạ tầng phải phối hợp, tập trung vận động thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn thuộc các ngành công nghiệp chứa hàm lượng công nghệ cao, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, sử dụng nguồn lao động có trình độ. Hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đặc biệt các công trình hạ tầng xã hội phục vụ người lao động như nhà lưu trú, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm sinh hoạt công nhân, trung tâm y tế, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp… Đối với các KCN mới thành lập, phải làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, xây dựng KCN theo hướng hiện đại, chú trọng các công trình tái định cư và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh.

Đối với doanh nghiệp, cần nỗ lực đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất. Chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho người lao động, đặc biệt là chăm lo chỗ ở, bữa ăn giữa ca; cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện cho người lao động học tập và tham gia các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua này, Ban Quản lý các KCX-KCN TP (Hepza) sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý “một cửa, tại chỗ”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hepza sẽ hỗ trợ chủ đầu tư các KCX-KCN thực hiện nhanh các thủ tục pháp lý; phối hợp các sở ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đền bù giải tỏa, quy hoạch…; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu đầu tư; đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo sản phẩm mới, áp dụng quản lý chất lượng theo ISO. Song song đó, Hepza sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu của doanh nghiệp; chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư.

Một số chỉ tiêu đến năm 2015
100 % các KCX-KCN có hệ thống hạ tầng kỹ thuật môi trường hoàn chỉnh (hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung, trạm phân loại, trung chuyển chất thải rắn).
100% các doanh nghiệp có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cục bộ đạt tiêu chuẩn, đấu nối nước thải và mạng lưới thu gom của KCX-KCN.
Xây dựng hoàn thành 7 dự án nhà lưu trú công nhân, đáp ứng 55.700 chỗ ở.
Tập trung khai thác các KCN: Phong Phú, Tân Phú Trung, Hiệp Phước (giai đoạn 2), Đông Nam, Phước Hiệp.
Tạo quỹ đất sẵn sàng cho thu hút đầu tư. Phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt công tác tái định cư.
Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp – CTIM.
Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động. Nâng cao số lượng và chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở. Phát huy cơ chế đối thoại, thương lượng để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động, đình công. 


BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan