Nhắn tin ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”
5/10/23 6:12 AM
Hưởng ứng đợt phát động gây Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2013 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 9/9/2013, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần, toàn thể cán bộ công nhân viên chức Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố cùng nhắn tin ủng hộ Quỹ theo cú pháp: TRUONGSA gửi 1408nhằm giúp đỡ các chiến sĩ công tác tại Trường Sa và nhà giàn DK1 có thêm điều kiện học tập, tìm việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bài viết liên quan