Phổ biến nội dung Dự thảo và tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Ban Quản lý
5/10/23 6:11 AM
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã mời Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố đến phổ biến nội dung Dự thảo và tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho CBCC cơ quan Ban Quản lý, Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin, Trung tâm Giới thiệu Việc Làm, Quỹ hỗ trợ công nhân (WSF), Hiệp hội các doanh nghiệp KCN thành phố (HBA), Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM), các công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN, cụ thể như sau:
  • Thời gian: 13 giờ 30 ngày 22 tháng 02 năm 2013 (thứ sáu),
  • Địa điểm: Hội trường 16 - Trụ sở Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

 

Bài viết liên quan