QUY ĐỊNH VAY NGOẠI TỆ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NGOÀI KCX
5/10/23 6:09 AM

Văn bản 2869 đã cụ thể hóa quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định tại Điều 1, Thông tư số 25/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/12/2009. Theo đó, những trường hợp cho vay bằng ngoại tệ để sử dụng trong nước, thì khách hàng phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay. 
                                                                                      
BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan