Quy định mới về giá điện mặt trời

3/23/23 7:07 AM
 

Đầu tư cho sản xuất điện mặt trời phát triển rất mạnh trong những năm gần đây, kể cả hai hình thức kết nối vào lưới điện và sử dụng nội bộ do chi phí sản xuất giảm, công nghệ đang được cải thiện và phạm vi ứng dụng đa dạng.

Chính phủ khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, trong đó có các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017. Và quy định về phát triển dự án, hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương:

- Về quy hoạch, đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 1 MW, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 16/2014/TT-BCT: Chủ đầu tư đăng ký đấu nối với Công ty điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương các thông tin chính: Công suất dự kiến, thông số kỹ thuật của tấm pin quang điện, thông số của bộ biến đổi điện xoay chiều. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều phải có chức năng chống hòa lưới khi lưới điện không có điện và đảm bảo các tiêu chuẩn về điện áp, tần số theo quy định.

- Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có công suất bằng hoặc lớn hơn 1 MW, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Thông tư 16/2014/TT-BCT: Chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch phát triển điện mặt trời và quy hoạch phát triển điện lực theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này.

- Công ty điện lực tỉnh phối hợp với nhà đầu tư lắp đặt công tơ hai chiều và ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ và sản lượng điện mặt trời sản xuất hàng tháng. Chi phí đầu tư công tơ hai chiều do Công ty điện lực tỉnh chịu trách nhiệm chi trả. Các dự án điện mặt trời mái nhà phải áp dụng hợp đồng mua bán.

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, cụ thể:

Đối với dự án trên mái nhà:

a) Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua bán điện quy định tại khoản 1 Điều này. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

b) Giá mua bán điện đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo được “xác định trên cơ sở tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước”.

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trước ngày 01 tháng 7 năm 2019 được áp dụng cơ chế về giá mua bán điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà quy định tại Quyết định này.

Để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tập trung hướng đến việc sử dụng điện mặt trời trên mái nhà, Ban Quản lý khuyến khích các Công ty phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp tăng cường sử dụng điện mặt trời. Các doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời có thể liên hệ:

- Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh www.evnhcmc.vn

- Công ty Cổ phần năng lượng TTC (TTC Energy) www.ttcenergy.vn

(Các quy định về giá điện mặt trời tải về tại đây)

Bài viết liên quan