Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
5/10/23 6:09 AM

Theo Nghị định số 51/2010 của Chính phủ, các đơn vị kinh doanh chỉ được lập và giao các loại hóa đơn cho người mua hàng hóa, dịch vụ;đồng thời khuyến khích họ sử dụng hóa đơn điện tử để tiện tính toán. Các hóa đơn này phải ghi đầy đủ nội dung và đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh.

Còn các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong KCX-KCN, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính, các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.

Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh khác chỉ được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện như: đã được cấp mã số thuế, có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in, cùng một số yêu cầu về kỹ thuật khác.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ. 

Bài viết liên quan