Sơ kết tình hình hoạt động của KCX Tân Thuận trong 9 tháng năm 2013 giữa Ban Quản lý và Công ty TNHH Tân Thuận
5/10/23 6:12 AM
Ngày 30/9/2013, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã tổ chức buổi họp Sơ kết tình hình hoạt động của KCX Tân Thuận 9 tháng năm 2013 với Công ty TNHH Tân Thuận (TTC). Tham dự cuộc họp, về phía TTC có: ông Tổng Giám đốc và đại diện các bộ phận chức năng; về phía Ban Quản lý có: các đồng chí Phó Trưởng Ban, đại diện các Phòng chuyên môn, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Văn phòng.

 


 

Tại buổi sơ kết, TTC đã nêu những vấn đề cần giải quyết liên quan đến công tác tập huấn chính sách pháp luật mới cho doanh nghiệp, vấn đề thu hút đầu tư nhằm khai thác tốt quỹ đất còn lại của KCX Tân Thuận …

Kết thúc buổi họp, Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý phối hợp với TTC nhằm hỗ trợ, giải quyết các vấn đề nêu trên của KCX Tân Thuận.

Bài viết liên quan