Tình hình hoạt động các Khu chế xuất, Khu công nghiệp 9 tháng năm 2013
5/10/23 6:12 AM

 


Trong 9 tháng năm 2013, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 480,19 triệu USD, đạt 96,04% kế hoạch, tăng 48,22% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 341,39 triệu USD, tăng 114,27%; vốn đầu tư trong nước đạt 2.905,68 tỷ đồng (tương đương 138,8 triệu USD), giảm 15,69%. Vốn đầu tư nước ngoài tăng chủ yếu là do một số dự án nước ngoài mở rộng đầu tư với quy mô lớn như: dự án Nidec Tosok tăng 95 triệu USD, dự án Sài Gòn Precision tăng 129 triệu USD và cấp phép mới cho dự án Khu Kỹ nghệ Việt – Nhật của Liên doanh giữa Tập đoàn Unika (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước với vốn đầu tư 31 triệu USD, với mục tiêu xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn Nhật Bản để thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,4 tỷ USD, đạt 66,67% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2012; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 10,7%.

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp tục triển khai thực hiện như: tổ chức đối thoại doanh nghiệp với Lãnh đạo thành phố, các sở ngành; kết nối doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với ngân hàng thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của thành phố, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật,...

Bài viết liên quan