Tình hình thu hút đầu tư quý I năm 2020

3/15/23 8:21 AM
 

Tính đến nay, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 117,76 triệu USD, tăng 86,04% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích đất cho thuê đạt 9,97 ha, giảm 10,65%, diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 20.197 m2, giảm 32,83%. Cụ thể:

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 65,98 triệu USD, tăng gấp 2,58 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cấp mới 6 dự án với vốn đầu tư đăng ký 5,48 triệu USD, giảm 74,25%; 11 dự án tăng vốn với vốn điều chỉnh tăng 60,51 triệu USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 1.198,94 tỷ đồng (tương đương 51,77 triệu USD), tăng 37,27% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cấp mới 13 dự án với vốn đầu tư đăng ký 874,36 tỷ đồng (tương đương 37,76 triệu USD), tăng 26,55%; 12 dự án tăng vốn với vốn điều chỉnh tăng 324,58 tỷ đồng (tương đương 14,02 triệu USD), tăng 77,98%.

So với số liệu của Tổng Cục Thống kê “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến 20/2/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỷ USD, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019” thì tình hình thu hút đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM có tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là việc tăng vốn này chủ yếu là do các dự án trong nước (cấp mới, điều chỉnh) và điều chỉnh của dự án nước ngoài đã có kế hoạch tăng vốn từ trước. Tuy nhiên, dự báo tình hình thu hút đầu tư trong quý II và giai đoạn tới sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch nCOV-19 trên toàn thế giới.

Với tình hình kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó dự đoán bởi dịch Covid-19 thì hiện nay nền kinh tế của thế giới đang gặp khó khăn. Tuy vậy, Việt Nam hiện đang là nước được xem là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư, an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, cũng như là quốc gia có người lây nhiễm thấp (theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, trích tại Bài viết “Hút” FDI để tăng trưởng, Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam). Theo ông Hiếu: “nền kinh tế nước ta đang trải qua những thách thức lớn trong lúc dịch bệnh. Cho nên việc giữ tăng trưởng của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi là điều hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó trong lúc này, nếu vẫn duy trì giữ được ổn định, kiểm soát lạm phát, và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả thì nó là điều hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài”. Với những nhận định trên, có thể thấy được, chúng ta cần có những động thái tích cực để chuẩn bị thu hút các nhà đầu tư chuyển các công xưởng sản xuất vào Việt Nam, trước hết là chú trọng về môi trường kinh doanh thông thoáng, các điều kiện kinh doanh hợp lý, cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo,…

Thông tin bổ sung: điều chỉnh bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngày 30/3/2020 vừa qua, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP về bổ sung  bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2020. Theo đó, hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thêm vào danh mục, ngành nghề ưu đãi đầu tư, ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, bao gồm: đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Bài viết liên quan