Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT và an toàn PCCC dịp Lễ 2/9
5/10/23 6:13 AM

Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) những ngày nghỉ Lễ 2/9 sắp tới, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đề nghị lãnh đạo các Công ty Phát triển hạ tầng KCX – KCN (Công ty PTHT), các Doanh nghiệp trong KCX - KCN nhanh chóng triển khai và thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo ANTT và an toàn PCCC sau đây:

  1. Bố trí lực lượng bảo vệ và tăng cường lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ những ngày nghỉ Lễ, nhất là vào ban đêm; đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện trực, tuần tra canh gác của lực lượng này.

  2. Công ty PTHT KCX - KCN chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và PCCC, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ từng doanh nghiệp trong KCX - KCN và Công an địa phương trong công tác đảm bảo ANTT và PCCC tại KCX - KCN.

  3. Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty PTHT KCX - KCN và Doanh nghiệp trong KCX - KCN cần chỉ đạo tổ chức rà soát và tự kiểm tra lại các điều kiện an toàn PCCC trong đơn vị, cơ sở mình; Khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn PCCC. Trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước… đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra.

  4. Xây dựng kế hoạch trực, lập danh sách nhân viên trực bảo vệ và PCCC trong những ngày nghỉ Lễ, thông báo đến Ban Quản lý (Phòng Đại diện) và Công an địa phương.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc nêu trên./. 

Bài viết liên quan