Tăng cường các biện pháp an toàn PCCC và an ninh trật tự nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9
5/10/23 6:12 AM

Để bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đối với con người, tài sản của các doanh nghiệp trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty phát triển hạ tầng Khu chế xuất và khu công nghiệp (Công ty phát triển hạ tầng KCX và KCN), Giám đốc các Doanh nghiệp trong khu chế xuất (KCX) và khu công nghiệp (KCN) triển khai nhanh chóng và thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

  • Bố trí lực lượng bảo vệ và tăng cường lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị, nhất là vào giờ nghỉ, ngày nghỉ Lễ và vào ban đêm; Đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể đối với lực lượng bảo vệ và lực lượng PCCC của đơn vị. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện trực, tuần tra canh gác của lực lượng này.
  • Công ty phát triển hạ tầng KCX và KCN chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và PCCC, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ từng doanh nghiệp trong KCX,  KCN và Công an địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và PCCC tại KCX và KCN.
  • Tổ chức rà soát và tự kiểm tra lại các điều kiện an toàn PCCC trong đơn vị, cơ sở mình; Phải khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước…đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra.
  • Xây dựng kế hoạch trực và danh sách nhân viên trực bảo vệ và PCCC trong những ngày nghỉ Lễ, thông báo đến Phòng Đại Diện Ban quản lý, cảnh sát PCCC khu vực và Công an địa phương.
Đề nghị Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trong KCX, KCN và Công ty phát triển hạ tầng KCX và KCN tổ chức thực hiện tốt các công việc nêu trên, mọi vấn đề thắc mắc, xin liên hệ với Ban quản lý (Phòng Đại Diện - 39102466). 

Bài viết liên quan