Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

3/13/23 4:42 PM
 

Nhằm đảm bảo trật tự xây dựng trong các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kịp thời ngăn chặn ngay từ đầu các hành vi vi phạm xây dựng, tránh tình trạng phát sinh, gia tăng các trường hợp vi phạm mới và các trường hợp tái vi phạm về xây dựng không phép, sai phép, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) đã có Văn bản yêu cầu Công ty Đầu tư và Kinh doanh cơ sở hạ tầng các KCX&CN (Công ty hạ tầng) thực hiện các nội dung sau:

- Có phương án phân công, bố trí nhân sự tăng cường theo dõi, kiểm tra giám sát thường xuyên các hoạt động đầu tư xây dựng công trình, quản lý chặt chẽ về tình hình trật tự xây dựng nhằm kịp thời ngăn chặn, tránh phát sinh các trường hợp vi phạm mới và các trường hợp tái vi phạm. Nếu phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng của doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo về Ban Quản lý để phối hợp xử lý theo quy định.

- Đề nghị các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn khi đang thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo, các công trình lắp dựng tạm tại các công trình đang thi công, nhất là đối với các công trình trên cao, các công trình có sử dụng cần trục tháp, đảm bảo điều kiện sử dụng cần trục tháp theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo về Ban Quản lý để phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm các trường hợp không đảm bảo điều kiện sử dụng, vận hành cần trục tháp.

Thực hiện nghiêm Công văn số 741/BQL-QHXD ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Quản lý về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố./.

Bài viết liên quan