TẠO NGUỒN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TỪ CÔNG NHÂN
5/10/23 6:10 AM

Đối tượng tham gia chương trình là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, cán bộ CĐ, cán bộ Đoàn Thanh niên hội đủ những tiêu chuẩn sau:

- Tuổi đời từ 30 trở xuống.

- Tốt nghiệp Đại học.

- Hộ khẩu thường trú tại TPHCM.

- Có thời gian làm việc trong doanh nghiệp KCX- KCN, Khu công nghệ Cao TP ít nhất 3 năm.

- Lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn theo quy định.

- Có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Chấp nhận sự phân công của tổ chức khi tham gia chương trình.

- Ưu tiên là cán bộ đoàn thể (ủy viên Ban châấp hàh CĐ, Đoàn Thanh niên), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam .

  Khi tham gia chương trình, các bạn CN sẽ được đào tạo lý luận chính trị (hệ tập trung), bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ… theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ được quy hoạch. Trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng tập trung, các bạn CN được bố trí biên chế dự trữ tại Ban Tổ chức Thành ủy và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưởng lương cơ bản (hệ số tương đương tại doanh nghiệp nhân với mức lương tối thiểu hiện hành của cán bộ công chức); hưởng các chế độ hỗ trợ cán bộ cử đi đào tạo theo kết luận số 59 – KL/TU ngày 23/7/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, CN được điều động bố trí về các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, sở - ngành, quận huyện công tác phù hợp với trình độ chuyên môn và dự kiến bố trí ban đầu; được chuyển xếp lương tương đương hệ số lương hưởng tại doanh nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định hiện hành. CN diện quy hoạch đào tạo có trách nhiệm chấp hành nghiêm quyết định cử đi đào tạo và điều động bố trí công tác của Ban Tổ chức Thành ủy, Luật Cán bộ Công chức, các quy định khác có liên quan của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP và đơn vị, địa phương công tác; quy chế đào tạo; thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Tổ chức Thành ủy và thực hiện việc báo cáo kết quả học tập, công tác hằng năm.

Các bạn công nhân hội đủ các tiêu chuẩn trên, có nguyện vọng tham gia chương trình, vui lòng liên hệ:

 - Ban Tổ chức Đảng ủy các KCX - KCN TP (đ/c Huyền Thanh: 3.8235.217, 0903.644.102; đ/c Hoàng Tuấn: 0983.575.644).

- Liên hệ trực tiếp chi, đảng bộ tại KCX- KCN, Khu Công nghệ Cao nơi đang làm việc.

- CĐ các KCX - CN TP (đ/c Khải: 39.104.828 - 0913.153.241).

Thời gian thực hiện từ 6/4/2011 đến 15/6/2011.

  BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan