Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI)
5/10/23 6:11 AM

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Rảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng nhóm công tác; và các đồng chí trong nhóm công tác là đại diện các Ban đảng Thành ủy gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng cùng dự kiểm điểm.   

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý các KCX – KCN TP chủ trì và đọc Bản kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ. Với tinh thần “trị bệnh cứu người” tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ chỉ nêu khái quát các ưu điểm đạt được và dành phần lớn thời gian để báo cáo, phân tích các khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại của tập thể và các cá nhân từng đồng chí phụ trách.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy được góp ý theo ba nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 4 là:
  1. Thứ nhất Kiểm điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên – cán bộ – lãnh đạo quản lý thuộc Đảng bộ KCX – KCN Thành phố;
  2. Thứ hai Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng bộ đáp ứng nhu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;
  3. Thứ ba Về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Qua đợt sinh hoạt chính trị với ba nội dung như trên, tập thể và các cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và nghiêm túc. Theo đó tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân tự đề ra phương hướng khắc phục trước mắt và kế hoạch toàn khóa để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế còn yếu kém của tập thể và bản thân từng đồng chí. Ngày 30/11/2012, tập thể và cá nhân lãnh đạo cơ quan Ban Quản lý các KCX – KCN TP sẽ tiến hành hội nghị kiểm điểm./.  

 

Bài viết liên quan