Tổ chức bán hàng lưu động tháng 04/2013
5/10/23 6:12 AM

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của CBCC-NV, Ban Quản lý phối hợp với Hiệp Hội các Doanh nghiệp KCX-KCN thành phố (HBA) tổ chức bán hàng lưu động tại cơ quan, bao gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm, cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ 16g00 đến 18g00, ngày 15/4/2013 (Thứ hai).
  • Địa điểm: Sân cơ quan Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.
Văn phòng thông báo để CBCC-NV cơ quan biết và mời gọi gia đình cùng tham gia mua sắm.

Bài viết liên quan