Tổ chức xét chọn Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2011
5/10/23 6:10 AM

Đồng thời tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh và uy tín của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài, Bộ Công thương đã có thông báo số 329/TB-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2011 về việc tiêu chí xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam” năm 2011.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng hàng năm đối với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị xuất khẩu, Nay Ban quản lý các khu chế xuất & công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCX – KCN thành phố Hồ Chí Minh để biết và đăng ký tham gia.

Thông báo về tiêu chí xét chọn được đăng trên trang web Sở Công thương www.congthuong.hochiminh.gov.vn . Liên hệ và gửi hồ sơ đăng ký về Sở Công thương thành phố trước ngày 15/12/2011 theo địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, điện thoại: 38.277.124 để Sở kịp thực hiện bước xét chọn lần 1 và tổng hợp trình Bộ Công thương trước ngày 10/01/2012.

P.XNK

Bài viết liên quan