Tổng kết công tác PCCC tại khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
5/10/23 6:12 AM

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 03 KCX và 12 KCN với  tổng diện tích đất khoảng 2.174 ha; Có 1.275 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7,781 tỷ USD (trong đó có 504 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,715 tỷ USD; dự án có vốn đầu tư trong nước là 771 dự án, vốn đầu tư đăng ký 45.999,17 tỷ VNĐ tương đương 3,066 tỷ USD). Tổng số lao động đang làm việc tại các KCX, KCN là 268.803 người.

Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (Ban quản lý) phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC các Quận/Huyện kiểm tra an toàn PCCC 2.781 lượt doanh nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 476 lượt doanh nghiệp, các lỗi vi phạm nhiều nhất là: trang bị phương tiện PCCC chưa đầy đủ; Bảo dưỡng phương tiện PCCC chưa thường xuyên; Để máy móc, hàng hóa cản trở lối thoát nạn; Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy…Ban quản lý cũng đã phối hợp với cảnh sát PCC&CC các Quận/Huyện tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 357 doanh nghiệp với 3.781 người tham gia; Diễn tập phối hợp chữa cháy cứu hộ, cứu nạn, thoát hiểm cho 151 doanh nghiệp với 26.585 người tham gia.

Hiện nay, đã có 14/15 KCX, KCN được thành lập đội PCCC chuyên trách với 367 đội viên (riêng KCN An Hạ mới chuyển đổi từ cụm công nghiệp An Hạ lên thành KCN, nên chưa thành lập đội PCCC chuyên trách). Các đội PCCC chuyên trách bố trí, phân công lực lượng thường trực từ 2-3 ca/ngày, theo chế độ trực 24/24, do đó khi phát sinh sự cố cháy, nổ tại doanh nghiệp trong KCX, KCN hoặc có lệnh huy động hỗ trợ chữa cháy địa bàn bên ngoài, các đội PCCC trong KCX, KCN đều kịp thời triển khai lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy trong giai đoạn đầu, góp phần không nhỏ trong việc kịp thời chữa cháy, ngăn chặn chống cháy lan, cháy lớn.

Tuy nhiên, lực lượng PCCC chuyên trách tại các KCX, KCN hiện nay còn một số mặt tồn tại, hạn chế:

  • Đội viên PCCC chuyên trách hiện nay chủ yếu được lấy từ lực lượng bảo vệ là nòng cốt, bổ sung thêm người từ các bộ phận khác tham gia theo chế độ bán chuyên trách, kiêm nhiệm (chỉ riêng KCX Tân Thuận thực hiện 100% đội viên PCCC là chuyên trách).
  • Trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC chuyên trách còn thiếu, đặc biệt là xe chữa cháy chuyên dụng (KCN Vĩnh Lộc, KCN Tân Tạo, KCN Tây Bắc Củ Chi còn thiếu 1 xe/khu).
  • Đội PCCC chuyên trách tại KCX, KCN chưa thực sự phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tự kiểm tra an toàn PCCC ở đơn vị; chưa chủ động trong việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo tổ chức công tác tự kiểm tra, kiến nghị các giải pháp tăng cường, đảm bảo công tác PCCC tại cơ sở. Chủ yếu là tập trung tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong KCX, KCN, tình trạng phổ biến là cơi nới nhà xưởng không đảm bảo các quy định về an toàn PCCC; Ý thức của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC chưa cao; Đội PCCC cơ sở thường xuyên biến động về nhân sự, trang thiết bị và phương tiện chữa cháy không được bảo dưỡng thường xuyên, còn lúng túng trong triển khai đội hình khi có sự cố xảy ra.

Trong năm 2013, đã xảy ra 11 vụ cháy, 2 vụ nổ (giảm 19 vụ so với năm 2012), trong đó có 1 cháy lớn tại công ty Theodore Alexander (KCX Linh Trung 2) tuy không có thiệt hại về người nhưng hơn 15.000m2 nhà xưởng đã hư hại hoàn toàn. Các vụ còn lại là cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện.

Với những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC nêu trên, đòi hỏi lực lượng PCCC cơ sở cũng như lực lượng PCCC chuyên trách tại các KCX, KCN cần phải không ngừng củng cố công tác tổ chức, quản lý hoạt động, đảm bảo chế độ thường trực, sẵn sàng lực lượng và phương tiện; kịp thời phát hiện và triển khai chữa cháy có hiệu quả các đám cháy ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế đến mức tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Về phía Ban quản lý, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với các KCX, KCN trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian sắp tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục cùng với Sở Cảnh sát PC&CC Thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp đã được ký kết giữa 2 đơn vị trong công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất việc xảy ra các vụ cháy nổ trong các KCX, KCN, cụ thể:

  • Tiếp tục phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật PC&CC đối với doanh nghiệp, người lao động tại các KCX, KCN Thành phố.
  • Tiếp tục phối hợp với các Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở theo quy định; Đôn đốc các cở sở chấp hành và khắc phục những thiếu sót về an toàn PCCC và chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Thường xuyên ra văn bản nhắc nhở các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN (công ty PTHTKCX, KCN), các doanh nghiệp trong KCX, KCN tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là trong mùa khô và các dịp nghỉ lễ, tết. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của đội PCCC cơ sở và của lực lượng PCCC chuyên trách tại các KCX, KCN.

Bài viết liên quan