THÔNG BÁO MỞ LỚP “ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG"
5/10/23 6:09 AM
1.      Nội dung huấn luyện

 


  TT

Nội dung

Thời gian (Phút)

   A

Hệ thống văn bản pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động

180

   B

Tổ chức và hoạt động của hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Kiểm tra và đánh giá hệ thống bảo hộ lao động.
 

180

   C

Quản lý an toàn:
- Các yếu tố nguy hiểm trong lao động.
- Vấn đề quản lý, thiết kế máy móc và yếu tố con người.
- Đánh giá rủi ro.

180

   D

Giới thiệu các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
- Các kiến thức cơ bản về thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Kiến thức căn bản về các chất độc hại.

180


 
2 . Thời gian tập huấn:
Trong 02 ngày, sáng từ 8g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 16g30.
 


 

Khu

Thời gian

Đợt 1

Linh trung – Linh trung 2 – Bình Chiểu – Cát Lái

07 – 08/10/2010

Đợt 2

Tân Thuận

14 – 15/10/2010

Đợt 3

Tân Tạo – Tân Thới Hiệp – Tân Phú Trung

21 – 22/10/2010

Đợt 4

Tân Bình – Tây Bắc Củ Chi

28 – 29/10/2010

Đợt 5

Vĩnh Lộc – Hiệp Phước – Lê Minh Xuân

04 – 05/10/2010


 
3. Địa điểm tập huấn:
Ban quản lý các KCX&CN TPHCM, (phòng 16)
Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Q1, TP. HCM
4. Học phí:  400.000 đồng/học viên (bao gồm chi phí cấp giấy chứng nhận)
5. Đăng ký: doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ với Trung tâm Giới thiệu Việc làm HEPZA
35- Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Đa Kao, Q.1;      ĐT: 08-38232573 – 08-39105297;   fax: 08-38232573
ĐT  di động: 0918252256 (Ô. Trần Thành Đức , P. Giám đốc Trung tâm)

(Theo TTGTVL)

Bài viết liên quan